PROCES ROZWOJOWY W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH

1Czym jest proces rozwojowy?
Jest to przede wszystkim profesjonalna relacja pomiędzy psychologiem, trenerem rozwoju osobistego a klientem. Podczas procesu trener koncentruje uwagę klienta na jego zasobach oraz możliwościach ich wykorzystywania w życiu codziennym. Motywuje do podejmowania działań potrzebnych do osiągania wyznaczonych przez klienta celów. Wspiera w drodze przez zmiany. Proces rozwojowy może dotyczyć każdego obszaru z życia klienta.
2Jakie korzyści daje proces rozwojowy?
Proces rozwojowy daje możliwość analizy różnych wariantów prowadzących do osiągania celów, buduje motywację do działania. Pozwala zaplanować kolejne kroki, ustalić szanse i możliwości oraz uzyskać nowe spojrzenie na kwestie istotne dla klienta. Przygotowuje do podejmowania decyzji i wspiera przy wprowadzaniu zmian przez klienta. W trakcie procesu rozwojowego klient poznaje oraz wzmacnia swoje zasoby i kompetencje, budując tym samym poczucie pewności siebie.
3Czy proces rozwoju osobistego jest odpowiedni dla mnie?
Proces rozwojowy adresowany jest do osób, które chcą zmiany. Największe korzyści uzyskuje się, gdy klient jest nastawiony na pracę nad sobą, podejmowanie wyzwań oraz otrzymywanie informacji zwrotnych. Proces rozwojowy to przede wszystkim relacja między trenerem a klientem oparta na współpracy i wzajemnym zaufaniu. Warto zadać sobie pytanie: Czy jestem gotowy poświęcić czas i energię na własny rozwój?
4Jak długo trwa proces rozwojowy?
Proces rozwojowy jest formą krótkoterminowej pracy z klientem. Czas trwania procesu uzależniony jest od celu, z którym przychodzi klient, a także od czasu wyznaczonego przez klienta na osiągnięcie tego celu. Jeden proces rozwojowy może więc trwać od kilku tygodni nawet do roku. Podsumowując, czas trwania procesu jest indywidualny dla każdego przypadku.
5Co z zasadą poufności?
Niezależnie od tego jaką formę konsultacji / rozwoju osobistego Państwo wybiorą, psycholog jest zobowiązany do przestrzegania kodeksu etycznego – tym samym przestrzegania tajemnicy zawodowej. Na pierwszym spotkaniu klient zostaje szczegółowo poinformowany o zasadach na jakich odbywa się proces rozwojowy.

W CELU DOBORU ODPOWIEDNIEJ DROGI ROZWOJU ZAPRASZAM NA KONSULTACJĘ!