Psychologia zdrowia obejmuje, między innymi, pracę z klientem w obszarze:

 • profilaktyki zdrowia psychicznego i fizycznego,
 • redukcji stresu,
 • zmiany nawyków żywieniowych,
 • wsparcia w podejmowaniu aktywności fizycznej,
 • realizacji celów zdrowotnych,
 • wsparcia z zakresu zarządzania sobą w chorobie,
 • wsparcia osób chorujących i ich bliskich,
 • podnoszenia jakości życia w chorobach przewlekłych,
 • wypalenia zawodowego.
 
 

Rozwój osobisty obejmuje, między innymi, pracę z klientem w obszarze:

 • przeprowadzania przez zmiany,
 • dążenia do osiągnięcia wyznaczonego celu,
 • podejmowania decyzji,
 • ustalania priorytetów,
 • zarządzania czasem,
 • kompetencji społecznych (np. asertywności, komunikacji),
 • budowania pewności siebie,
 • budowania motywacji,
 • rozwoju zawodowego.
   
  Psychoterapia indywidualna obejmuje, między innymi, pracę z pacjentem w obszarze:

  • zaburzeń nastroju (np. depresja),
  • zaburzeń psychosomatycznych (np. przewlekłe bóle),
  • zaburzeń lękowych (np. nerwice, fobie),
  • zaburzeń wynikających ze stresu (np. PTSD)
  • zaburzeń o podłożu somatycznym (wynikających z chorób somatycznych),
  • zaburzeń osobowości,
  • zaburzeń snu,
  • kryzysów życiowych,
  • kryzysów emocjonalnych.