Wykorzystaj pełnię swojego potencjału!

 
 

Psychologia zdrowia obejmuje, między innymi, pracę z klientem w obszarze:

 • profilaktyki zdrowia psychicznego i fizycznego,
 • redukcji stresu,
 • zmiany nawyków żywieniowych,
 • wsparcia w podejmowaniu aktywności fizycznej,
 • realizacji celów zdrowotnych,
 • wsparcia z zakresu zarządzania sobą w chorobie,
 • wsparcia osób chorujących i ich bliskich,
 • podnoszenia jakości życia w chorobach przewlekłych,
 • wypalenia zawodowego.
 
 

Rozwój osobisty obejmuje, między innymi, pracę z klientem w obszarze:

 • przeprowadzania przez zmiany,
 • dążenia do osiągnięcia wyznaczonego celu,
 • podejmowania decyzji,
 • ustalania priorytetów,
 • zarządzania czasem,
 • kompetencji społecznych (np. asertywności, komunikacji),
 • budowania pewności siebie,
 • budowania motywacji,
 • rozwoju zawodowego.